Zakelijk

Stichting Samba Salad

Postadres & Bezoekadres: Wijzend 48 S – 1862 HJ Bergen (NH).                KvK: 41202944  –  Bank: NL23 ABNA 0478 8316 25  –  telefoon + 31651500231 – mail – info@sambasalad.nl   info & boekingen – rita@sambasalad.nl

Bestuur:

Voorzitter: Pelle Swart
Secretaris: Dick van Klink
Penningmeester: Henk Kappers

Stichting Kindermuziek Nederland

Postadres & Bezoekadres: Wijzend 48 S – 1862 HJ Bergen (NH).
KvK: 6816545 –RSIN: 857328827 Bank: NL 93 RABO 0316965766                             -telefoon  + 316 51500231 -mail- info@kindermuziek.nl

Bestuur:

Voorzitter: Jochum Pasteuning 

Secretaris: Saskia Vroom

Penningmeester: Johanna Bregman

Lid: Willem van Weeghel 

Lid: Lydia Brand

 

Over Ons

De Stichting Kindermuziek Nederland Bergen NH is verantwoordelijk voor het educatieve aanbod voor het onderwijs en de organisatie van het KinderMuziekFestival en werkt hierbij nauw samen met de Stichting Samba Salad. Samba Salad is producent van muziek- en theatervoorstellingen voor de jeugd en familie. Beide stichtingen delen kantoor, opslagruimte en studio in Bergen NH. In 2021 heeft Stichting Kinder Muziek Nederland culturele ANBI status gekregen.

Muziektheatergezelschap Samba Salad maakt oudervriendelijke kindermuziek met wereldse invloeden en theatervoorstellingen met vrolijke thema’s. 

Het KinderMuziekFestival onstond in 2017 uit een diepe behoefte om na bijna 40 jaar op andermans podium te staan, zelf het meest ideale kinderfestival te organiseren. Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen en legt een structurele basis voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen. Dit zijn onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Het ervaren van nieuwe muziek, zowel actief als receptief, is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden dat het een verrijking is om al op jonge leeftijd kennis te kunnen maken met een breed en rijk palet aan muziekculturen. De missie van het Stichting Kinder Muziek Nederland is om hierop in te spelen door hoogwaardig en cultureel divers muziekaanbod heel dichtbij te brengen.

De doelstellingen van Stichting Kinder Muziek Nederland zijn:

– Kinderen in aanraking brengen met een veelzijdig en bijzonder aanbod van muziekstijlen gebracht door professionele musici.
– Kinderen uitdagen en stimuleren d.m.v. workshops en open podia om samen muziek te maken en hun muzikale nieuwsgierigheid te prikkelen. Zowel actief als receptief.  
– Het genre kindermuziek een volwaardig podium geven.
– Muzikanten uit andere genres uitdagen muziek op kinderen af te stemmen en voor kinderen te produceren.
– Jonge talentvolle makers een podium bieden voor nieuwe muziek(theater)stukken

Het bestuur van de Stichting Kindermuziek Nederland ontvangt geen beloning in de vorm van salaris of vergoedingen, ook niet in natura.
Het beloningsbeleid en het verwezenlijken van vermogen is in de statuten vastgelegd in artikel 3 van onze statuten. Er is geen sprake van een raad van toezicht. Onze stichting werkt voornamelijk met medewerkers in ZZP verband of met tijdelijke contracten. Er zijn niet voldoende financiële garanties om vaste dienstverbanden aan te gaan

 
Scroll naar top
X